Skip to main content

Misie, visie en doelstelling


Onze visie

 • Het Landbouwmuseum Tiengemeten voelt zich onderdeel van een belangrijke agrarische ontwikkeling, de mechanisatie tussen 1920 en 1955.
 • De collectie is relevant en de presentatie verbindt generaties. Het Landbouwmuseum koppelt heden aan het verleden en biedt de Nederlander inzicht in het boerenleven.
 • Het Landbouwmuseum Tiengemeten voelt zich onderdeel van een belangrijke agrarische ontwikkeling, waarin duidelijk wordt gemaakt “waar ons voedsel vandaan komt”. Maar dat de landbouw in al zijn facetten ons dagelijkse voedsel verzorgt.

Onze Missie

Waar komt ons voedsel écht vandaan.

 • Het Landbouwmuseum brengt de geschiedenis dichterbij dan ooit. Wij verhelderen de wisselwerking tussen de geschiedenis en die van het dagelijkse boerenleven, vroeger en nu.
 • Het Landbouwmuseum Tiengemeten laat het begin van de mechanisatie zien en de ontwikkeling hiervan tussen 1920 en 1955. Deze ontwikkeling is bij uitstek kenmerkend voor de laatste eeuw en laat de geweldige ontwikkelingen zien in economisch, sociaal maar vooral technisch opzicht.

Doelstellingen

Onze ambitie en doelstellingen hebben wij geformuleerd rondom de volgende punten:

 • Het Landbouwmuseum Tiengemeten laat de ontwikkeling van het boerenbedrijf in de periode 1920 tot 1955 zien d.m.v. een prachtige collectie. De landbouw werd wereldwijd steeds meer gemechaniseerd. Een fascinerende periode die vaak tot verrassende en slimme ontwikkelingen heeft geleid.
 • Voor onze bezoekers een gewaardeerd en gastvrij museum te zijn.
 • De collecties welke wij beheren toegankelijk maken voor nu en voor volgende generaties.
 • Bijdragen aan de maatschappij en hierbij betekenisvol zijn. Onze omgeving en andere partijen te betrekken bij wat we doen.
 • Onze vrijwilligers, hun inzet, ontwikkeling en hoe we met elkaar omgaan.
 • De financiering van onze ambities. Een goed balans vinden tussen eigen middelen, fondsen, sponsorbijdragen en subsidies.