Skip to main content

Het museum


Het Landbouwmuseum Tiengemeten brengt d.m.v. deze prachtige collectie de landbouwmechanisatie van 1920 tot 1955 in beeld. De landbouw werd wereldwijd, mede door de gevolgen van de eerste wereldoorlog, steeds meer gemechaniseerd.

Na 1920 kwam deze mechanisatie langzaam op gang.

Deze verandering is te vergelijken met het intrede van de computer in de jaren 70.

Werkzaamheden die eeuwen lang met hand werden gedaan, werden plotseling door een machine overgenomen. Dit had grote gevolgen voor het boeren bedrijf maar ook voor de hele bevolking van het platteland. Doelstelling van het museum is de ontwikkeling van het boerenbedrijf in die periode in beeld te brengen.

Een fascinerende periode die vaak tot verrassende en slimme ontwikkelingen heeft geleid. Het museum bevind zich in de Helènehoeve minder dan honderd meter van de aanlegplaats van de pont.Het museum heeft en grote collectie van landbouwmachines en gereedschappen. Een klein deel van de collectie is afkomstig van het Streekmuseum uit Heinenoord.Dit museum is door een grote restauratie helemaal ontruimd. Tijdens deze ontruiming ontstond het idee om een gedeelte van de collectie, passend in de doelstelling van het Landbouwmuseum Tiengemeten, in bruikleen beschikbaar te stellen. De collectie was echter niet in perfecte staat en gedurende een jaar is een grote enthousiaste groep vrijwilligers bezig geweest de collectie te restaureren en op te knappen. Maar ook werden er telkens nieuw gereedschappen en landbouwmachines aangevoerd. Boeren en enthousiasten Hoeksche Waarders die meenden nog iets belangrijks te hebben of te weten namen contact op met de werkgroep. Als het passend was binnen de collectie werd het met veel waardering in ontvangst genomen. Zo ontstond er heel geleidelijk aan een in Nederland unieke collectie.

De Helènahoeve is nu gevuld met een prachtige collectie van landbouwwerktuigen en gereedschappen die in de periode van 1929 t/m 1955 zo’n belangrijke rol in de landbouwmechanisatie hebben gespeeld. Alles is gerangschikt op soort en thema. Onder begeleiding van een gids en beschrijvingen bij de museum stukken krijgt de bezoeker een goed beeld van deze periode. Iedereen die het museum verlaat realiseert zich wat voor enorme verandering zich in deze periode heeft afgespeeld.